Consultatie en Diagnostiek
        
C11       Periodieke controle                                                                           21,29                                  
C13       Probleemgericht consult                                                                   21,29
P60        Uitgebreid onderzoek naar functie bestaande kunstgebit               33,62
P65        Planmatig inslijpen van bestaande kunstgebit                                 28,02
X21        Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto                                       67,24
X24        Maken en beoordelen schedel (profiel) foto                                     30,26
X25        Maken meerdimensionale (3D) foto                                               134,49
X26        Beoordelen meerdimensionale (3D) foto                                           56,04

Preventieve Mondzorg    
                                                                           
M01        Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 minuten                   12,56
M02        Consult voor evaluatie van preventie per 5 minuten                       12,56
M03        Gebits- of implantaten reiniging per 5 minuten                                12,56
M61         Mondbeschermer                                                                              25,22
                                                                     
Volledige Kunstgebitten exclusief techniekkosten        

P30        Volledig kunstgebit boven- en onderkaak                                        543,55
P25        Volledig kunstgebit onderkaak                                                          341,82
P21        Volledig kunstgebit bovenkaak                                                         229,75
J50         Klikgebit per kaak                                                                              577,17
J57         Vervangen klikgebit per kaak op verbonden implantaten              672,43
P02         Opvullen bestaand kunstgebit per kaak                                          85,05
J70         Opvullen bestaand klikgebit per kaak                                              156,90
J71          Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak               196,13
P07        Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak                                    16,81
P08        Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak                                        44,83
J75        Reparatie klikgebit met (de)montage per kaak                                 117,68
P06        Tijdelijke zachte laag in kunstgebit                                                      39,23
     
Gedeeltelijke Kunstgebitten exclusief techniekkosten

P15        Gedeeltelijk (kunsthars) gebit (plaatje) per kaak                                168,11
P35        Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak                313,80
P79        Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit per kaak                                       44,83
P78        Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit tot volledig per kaak                    44,83
P52        Opvullen bestaand gedeeltelijk kunstgebit per kaak                          84,05
P57        Reparatie gedeeltelijk kunstgebit zonder afdruk per kaak                  16,81
P58        Reparatie gedeeltelijk kunstgebit met afdruk per kaak                       44,83
P56        Tijdelijke zachte laag in gedeeltelijk kunstgebit per kaak                    39,23          Deze tarieven zijn geldig vanaf 01-01-2014

Omdat wij met zorgverzekeraars contractuele afspraken maken kunnen de bedragen per zorgverzekering afwijkend zijn van deze (maximale) tarieven.
Maximale Tarieven 2014
Adres gegevens:
Steendalerstraat 67
6591 EC Gennep

Tel/Fax:
(0485) 383852 / 330839
Mobiel
06-48576493
E-mail
info@jdriessen-tandtechniek.nl

© ED AGTL
Web-design